Integratieprojecten

Utrecht

Hanumandhoka Cultuurplein

Aanvang project:      juli 2009
Afronding:   oktober 2009
Projectlocatie:   Leidsche Rijn, Utrecht
Doelgroep:   de inwoners uit Leidsche Rijn en de in Utrecht woonachtige Nepalezen en Bhutanezen

50mundial utrecht

Beoogde doelstellingen: het project staat in het teken van culturele ontmoeting en uitwisseling ten einde elkaars culturen beter te leren kennen en begrijpen.
Samenwerking: NDA, stichting 't Groene Sticht, Emmaus Parkwijk, de Vrijwilligerscentrale en NMF.
Bijzonderheid: In Utrecht woont een kleine groep Nepalese en Bhutanese migranten die al jaren een onderdeel uit maakt van de Utrechtse samenleving. Tot voorkort was er geen enkele aandacht voor de integratie en participatie van deze groep, maar de stichting NDA maakt sinds vorig jaar zich sterk voor integratie van deze doelgroep. de kleine minderenheden groepen niet buiten de boot laten vallen. De Nepalese en Bhutanese migrantengroep hoort ook kans te krijgen tot integratie, anders missen zij de echte aansluiting op de Utrechtse samenleving. Het project Hanuman Dhokaplein draagt bij aan een betere integratie zodat zij niet buiten de boot vallen in hun integratie.

Workshop Samenleven & Samenkoken

Aanvang project:      2008
Afgerond:   2008
Projectlocatie:   Utrecht
Doelgroep:   in Utrecht woonachtige Nepalezen

45
Gerealiseerd: met het project hebben de Utrechtenaren kennis gemaakt met Nepalese cultuur, eetgewoontes en gebruiken. Zo is er een bijdrage geleverd aan de integratiebevordering van Nepalezen in Utrecht.
Samenwerking: NDA, stichting Asha, stichting Boeg en de gemeente Utrecht.
Bijzonderheden: De niet-Nepalezen zijn voorgelicht over de Nepalese (eet)cultuur en samenleving en Nepalezen zijn gewezen op kansen en mogelijkheden voor integratie en participatie. Nepalezen werden verder gestimuleerd om zelf initiatieven te ontplooien tot het nemen van maatregelen die hun integratie bevorderen. De feitelijke integratie vindt immers plaats wanneer de Nepalezen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun toekomst van hun samenleving. Uit de reacties van deelnemers blijkt dat deze bijeenkomst zeer nuttig en geslaagd was, maar tegelijkertijd worden we verzocht om meer dergelijke bijeenkomsten te organiseren.

Vrijetijdsbesteding

Aanvang project:      2008
Afgerond:   2008
Projectlocatie:   Utrecht
Doelgroep:   in Utrecht woonachtige Nepalezen

Gerealiseerd: de wensen en behoeften van Nepalese migranten ten aanzien van vrijetijdsbesteding inzichtelijk gemaakt en knelpunten bij het doen van vrijwilligerswerk bij het doen van vrijwilligerswerk in kaart gebracht en voorlichting gegeven over
vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk.
Bijzonderheden: uit een kort vraaggesprek met zes in Utrecht woonachtige Nepalezen blijkt dat zij hun vrije tijd liever met hun land- en taalgenoten willen doorbrengen. De reden hiervoor wordt genoemd de toegankelijkheid van de taal en cultuur en een gebrek aan kennis over andere recreatieve mogelijkheden. 50% van de ondervraagden geeft aan op een of andere manier toch betrokken te zijn bij de migrantenorganisaties van Nepalezen zoals stichting NDA en vereniging NRN-NL.
70% van ondervraagden denkt iets nuttigs en maatschappelijk relevants te gaan doen in zijn/haar vrije tijd. De resterende 30% geeft aan geen behoefte te hebben om de vrije tijd anders te gaan besteden. Maar nagenoeg iedereen stond positief tegenover vrijwilligerswerk bij een zelforganisatie.